Künye

Yayımlayan

karriere.siempelkamp-giesserei.com için sorumlu hizmet sağlayıcı (Telehizmetler Yasası TDG 6. md.), Krefeld merkezli Siempelkamp Giesserei GmbH şirketidir.

Siempelkamp Giesserei GmbH
Siempelkampstrasse 45
47803 Krefeld
Germany

Tel. +49 2151 894-0
Faks +49 2151 894-465

giesserei@siempelkamp.com

Merkez: Krefeld
Sicil mahkemesi: Krefeld, HRB 6197
Şirket müdürleri: Dr. Georg Geier, Dirk Howe (sözcü)

Web sitesinin içerikleri

Bu sitenin yayımcısı, burada hazır bulundurulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesine dair herhangi bir garanti vermemektedir. Sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından ya da hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi ya da manevi zararlardan dolayı yayımcıdan yasal sorumluluğa dayalı hak talebinde bulunulması, yazarın  bunda kasten veya ağır taksirle işlenen bir kusurun bulunmadığı sürece esas itibariyle imkânsızdır. Tekliflerimizin tümü değişikliğe tabi olup hiçbiri bağlayıcı değildir. Bu sitenin yayımcısı, siteye ait sayfaların dilediği bölümlerini veya tümünü ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yeni içerikler ekleme, silme veya geçici ya da kesin olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Telif ve marka hakkı

Bu sitenin yayımcısı, tüm yayınlarında kullanmış olduğu resimlere, grafiklere, ses kayıtlarına, video kliplerine ve metinlere ait telif haklarına uymaya, bizzat oluşturduğu resimler, grafikler, ses kayıtları, video klipleri ve metinler kullanmaya veya lisans gerektirmeyen grafikler, ses kayıtları, video klipleri ve metinler tercih etmeye gayret göstermektedir. Bu web sitesinde anılan, üçüncü şahıslar adına tescil edilmiş olma ihtimali bulunan tüm ticari ve tescilli markalar, tamamen yürürlükte bulunan ilgili marka mevzuatının hükümlerine ve tescil edilmiş marka sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. Bu sitede herhangi bir ticari markanın sırf belirtilmiş olması, kesinlikle bu markanın üçüncü şahıslar adına tescilli olmadığı anlamına gelmez. Bu sitenin yayımcısının bizzat oluşturarak bu sitede yayımladığı her şeyin telif hakkı kendisine aittir. Bu şekilde oluşan grafik, ses kaydı, video klipi ve metinlerin çoğaltılması veya herhangi başka elektronik veya basılı yayınlarda kullanılması, yayımcı tarafından buna açıkça izin verilmediği sürece yasaktır.

Referanslar ve bağlantılar (linkler)

Bu sitenin yayımcısının sorumluluk alanı dâhilinde olmayan yabancı web sitelerine yapılan dolaysız ya da dolaylı referanslar (hiperbağlantılar/“hiperlinkler”) konusunda yayımcının sorumluluk taşıması, sadece o sitelerin içerikleri hakkında bilgisi olursa ve bunların hukuka aykırı olması durumunda kullanılmalarını teknik olarak engelleyebilecek ve bunun kendisinden beklenebilecek olması durumunda söz konusu olabilir. Bu sitenin yayımcısı, bağlantıların eklendiği tarihte, bağlantı yapılan sitelerde herhangi bir yasadışı içeriğin saptanamadığını açıkça beyan eder. Ancak yayımcı, link/bağlantı yapılan sitelerin güncel ve gelecek şekli, içerikleri veya müellifinin kim olduğu üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yayımcı, link/bağlantı yapılan sitelerin bağlantıların eklendiği tarihten sonra değiştirilmiş olan içeriklerinin hiçbirini benimsemediğini açıkça beyan eder. Bu husus, gerek sitemizin içerikleri dâhilinde eklenmiş olan bağlantılar gerekse de yayımcının oluşturduğu ziyaretçi defterleri, tartışma forumları, posta listeleri ve içeriği dışarıdan değiştirilebilen tüm diğer veri tabanı türlerinde başkalarının yaptıkları girişler için geçerlidir. Yasadışı, hatalı veya eksik içeriklerden ve özellikle bu suretle sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan o siteye sadece linklerle/bağlantılarla referansta bulunan taraf değil, sadece referansta bulunulan sitenin sağlayıcısı sorumludur.

Hukuki geçerlilik

Bu sorumluluk reddi açıklaması, bu sayfaya yönlendirme yapan web sitesinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metnin bir kısmı veya içinde yer alan ifadelerden herhangi biri yürürlükteki yasal mevzuata uygun değilse veya yasal mevzuata uygunluğu ortadan kalkmışsa veya sadece kısmen yasal mevzuata uygunsa, dokümanın diğer kısımlarının içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.