Declarație privind protecția datelor

Art. 1 Informații privind colectarea de date cu caracter personal

(1) Datele cu caracter personal sunt toate datele care pot fi legate de dvs. personal, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul utilizatorului.

(2) Responsabil conform Art. 4 alin. 7 din Regulamentul UE privind protecția datelor (RGPD) este Siempelkamp Giesserei GmbH, Siempelkampstraße 45, 47803 Krefeld, Germany

(3) Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la datenschutz-sgk@siempelkamp.com.

(4) Atunci când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizați (adresa dvs. de e-mail, numele și numărul de telefon, dacă este cazul) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări. Ștergem datele acumulate în acest context după ce stocarea nu mai este necesară sau restricționăm prelucrarea în cazul în care există obligații legale de păstrare.

Art. 2 Drepturile dvs.

(1) Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal care vă privesc: Dreptul la informare, dreptul la rectificare sau ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la transferul datelor.

(2) Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

Art. 3 Colectarea de date cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web

a) Datele de conectare la server și cookies

(1) În cazul unei simple utilizări informative a site-ului web, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne transmiteți informații în alt mod, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browser-ul dvs. le transmite către serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru web, colectăm următoarele date:

  • Adresa IP
  • Data și ora solicitării
  • Diferența de fus orar față de Greenwich Mean Time (GMT)
  • Conținutul solicitării (pagină concretă)
  • Starea de acces/codul de stare HTTP
  • Volumul de date transferat în fiecare caz
  • Site-ul web de unde provine solicitarea
  • Browser
  • Sistemul de operare și interfața acestuia
  • Limba și versiunea software-ului browser-ului.

Aceste date sunt șterse imediat ce ați terminat de utilizat site-ul nostru web.

Din motive de securitate, fișierele jurnal ale serverului sunt stocate timp de maximum 3 zile și apoi sunt șterse. Scopul salvării datelor este acela de a putea clarifica cazurile de abuz, de exemplu. În cazul în care datele trebuie păstrate din motive probatorii, acestea nu vor fi șterse până când incidentul nu va fi clarificat definitiv.

(2) În afară de datele menționate mai sus, nu se stochează niciun cookie pe computerul dvs. atunci când utilizați site-ul nostru.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f din RGPD. Datele colectate sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru prezentarea site-ului nostru web și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sau sunt utilizate pentru a face ca oferta de internet în ansamblu să fie mai ușor de utilizat și mai eficientă.

b) Contact prin e-mail sau prin formularul de contact

(1) Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, datele pe care le furnizați (adresa dvs. de e-mail, numele și numărul de telefon, dacă este cazul, conținutul mesajului dvs.) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări. Ștergem datele acumulate în acest context după ce stocarea nu mai este necesară sau restricționăm prelucrarea în cazul în care există obligații legale de păstrare.

(2) Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6, alin. 1, p. 1, lit. b RGPD, în măsura în care se referă la inițierea unei relații contractuale, și art. 6, alin. 1, p. 1, lit. f, RGPD, în măsura în care se referă la alte solicitări de informații, deoarece avem un interes legitim în a putea răspunde la solicitările dvs.

Art. 4 Destinatarii datelor

În cadrul companiei noastre, accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat numai acelor departamente care au absolută nevoie de acestea, pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus. Datele menționate mai sus pot fi, de asemenea, prelucrate de procesatori care operează sau ne întrețin site-ul și sistemele.

Art. 5 Există o obligație de a furniza date cu caracter personal?

Nu sunteți obligat din punct de vedere legal sau contractual să ne furnizați date cu caracter personal. Cu toate acestea, fără aceste date, în unele cazuri nu putem oferi toate funcționalitățile site-ului web.

Art. 6 Procesul de luare de decizii sau de creare a profilurilor este automat?

Nu luăm decizii sau alte măsuri de creare automată a profilurilor.