Deklaracja ochrony danych osobowych

§ 1 Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do danej osoby, czyli np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika na stronie.

(2) Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest firma Siempelkamp Giesserei GmbH, Siempelkampstraße 45, 47803 Krefeld, Germany

(3) Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: datenschutz-sgk@siempelkamp.com

(4) W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez użytkownika dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Usuwamy powstałe w tym kontekście dane po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.

§ 2 Prawa użytkownika strony

(1) W odniesieniu do danych osobowych użytkownika przysługują jemu wobec nas następujące prawa: Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych na przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika.

§ 3 Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

a) Pliki dziennika serwera i pliki cookie

(1) W przypadku czysto informacyjnego wykorzystywania strony internetowej, tzn. bez rejestracji czy przekazywania nam informacji w inny sposób, gromadzimy jedynie dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przekazuje na nasz serwer. W momencie odwiedzenia przez użytkownika naszej strony internetowej, zbieramy następujące dane:

  • Adres IP
  • Data i godzina wysłania żądania
  • Różnica strefy czasu względem Greenwich Mean Time (GMT)
  • Treść żądania (konkretna strona)
  • Status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
  • Przekazane każdorazowo ilości danych
  • Strona internetowa, z której wysyłane jest żądanie
  • Przeglądarka
  • System operacyjny i jego interfejs
  • Język i wersja przeglądarki.

Dane te są usuwane natychmiast po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej.

Ze względów bezpieczeństwa pliki dziennika serwera są przechowywane przez maksymalnie 3 dni, a następnie usuwane. Celem przechowywania tych danych jest umożliwienie wyjaśnienia np. przypadków nadużyć. Jeśli dane muszą być zachowane do celów dowodowych, nie zostaną usunięte do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

(2) Poza danymi wymienionymi powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze nie są zapisywane żadne pliki cookie.

(3) Podstawą prawną do opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Zebrane dane są technicznie niezbędne do tego, abyśmy mogli wyświetlić użytkownikowi naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Dane służą temu, aby oferta internetowa jako całość była bardziej przyjazna i efektywna.

b) Kontakt poprzez e-mail lub formularz kontaktowy

(1) W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez użytkownika dane (adres e-mail, ew. nazwisko i numer telefonu, treść wiadomości) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Usuwamy powstałe w tym kontekście dane po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne lub ograniczamy przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania danych.

(2) Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, o ile dotyczy to nawiązania stosunku umownego, oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, o ile dotyczy to innych zapytań, ponieważ mamy uzasadniony interes w tym, aby móc odpowiedzieć na zapytania kierowane przez użytkownika.

§ 4 Odbiorcy danych

W ramach naszej firmy dostęp do danych osobowych użytkownika otrzymają tylko te jednostki, które bezwzględnie potrzebują ich do realizacji wyżej wymienionych celów. Powyższe dane mogą być również przetwarzane przez podmioty przetwarzające zlecenia, które obsługują lub hostingują naszą stronę internetową i systemy.

§ 5 Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Użytkownik nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania nam danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie zaoferować wszystkich funkcjonalności strony internetowej bez tych danych.

§ 6 Czy występuje na stronie zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie?

Nie prowadzimy automatycznego podejmowania decyzji ani innych działań profilujących.