Декларация за поверителност

Чл. 1 Информация за събирането на лични данни

(1) Лични данни са всички данни, които се отнасят лично до Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя.

(2) Съгласно член 4, параграф 7 от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД), администратор е Siempelkamp Giesserei GmbH, Siempelkampstraße 45, 47803 Крефелд, Германия

(3) Нашето длъжностно лице за защита на данните ще намерите на datenschutz-sgk@siempelkamp.com.

(4) Когато се свържете с нас по имейл, предоставените от Вас данни (Вашият имейл адрес, евентуално Вашето име и телефонен номер) се запаметяват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Възникналите във връзка с това данни изтриваме, след като записът вече не е необходим, или ограничаваме обработката, ако съществуват законови задължения за съхранение.

Чл. 2 Вашите права

(1) Имате спрямо нас следните права по отношение на свързаните с Вас лични данни: Право на информация, право на корекция или изтриване, право на ограничаване на обработката, право на възражение против обработката, както и право на преносимост на данните.

(2) Освен това имате правото да се оплачете от нас на надзорен орган за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни.

Чл. 3 Събиране на лични данни при посещение на нашия уеб сайт

a) регистрационни файлове на сървъра и бисквитки

(1) При само информационното ползване на уеб сайта, следователно когато не се регистрирате или не ни предавате информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които браузърът предава към нашия сървър. Ако искате да разгледате нашия уеб сайт, събираме следните данни:

  • IP адрес
  • Дата и час на запитването
  • Разлика между часовите зони спрямо средно гринуичко време (GMT)
  • Съдържание на запитването (конкретна страница)
  • Статус на достъпа/кода на статуса на HTTP
  • Съответно прехвърлено количество данни
  • Уеб сайт, от който идва запитването
  • Браузър
  • Операционна система и интерфейс
  • Език и версия на софтуера на браузъра.

Тези данни се изтриват, когато прекратите използването на нашия уеб сайт.

Регистрационните файлове на сървъра се запаметяват от съображения за безопасност за максимум 3 дни и след това се изтриват. Запаметяването служи напр. да могат да се изяснят случаи на злоупотреба. Ако данните трябва да съхранят като основания за доказателство, те не се изтриват дотогава, докато случаят не бъде окончателно изяснен.

(2) Освен горепосочените данни, когато използвате нашия уебсайт, на компютъра ви не се съхраняват никакви бисквитки.

(3) Правно основание на описаната обработка на данни е член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от на ОРЗД. Събраните данни са технически необходими за нас, за да Ви покажем нашия уеб сайт и да гарантираме стабилността и безопасността или служат за това да направят интернет предложението общо по-удобно за потребителя и по-ефективно.

б) Свързване посредством имейл или контактен формуляр

(1) Когато се свържете с нас по имейл или чрез контактен формуляр, предоставените от Вас данни (Вашият имейл адрес, евентуално Вашето име и телефонен номер, съдържанието на Вашето съобщение) се запаметяват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси. Възникналите във връзка с това данни изтриваме, след като записът вече не е необходим, или ограничаваме обработката, ако съществуват законови задължения за съхранение.

(2) Правно основание на тази обработка на данни е член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от на ОРЗД, доколкото става въпрос за установяване на договорни отношения и член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от на ОРЗД, доколкото става въпрос за повторни запитвания, тъй като имаме основателен интерес да можем да отговаряме на Вашите запитвания.

Чл. 4 Получател на данните

В рамките на нашата компания достъп до Вашите лични данни получават само онези длъжности, които задължително се нуждаят от тях за изпълнението на гореспоменатите цели. Вече споменатите данни могат освен това да бъдат обработвани от администраторите, които управляват или обслужват нашите уеб сайт и системи.

Чл. 5 Съществува ли задължение за предоставяне на лични данни?

Не сте задължени към нас нито законово, нито по договор, за предоставяне на лични данни. Но в някои случаи без тези данни не сме в състояние да предложим всички функционалности на нашия уеб сайт.

Чл. 6 Извършва ли се автоматизиран избор на решение или профилиране?

Ние не извършваме никакви автоматизирани решения или други мерки за профилиране.