Леяр-механик (м/ж/р)
Частична квалификация

Работно място в най-добра форма!
Квалифицирай се до експерт в леенето

Ти си в търсене на многостранна работа със сигурност и бъдеще? Тогава се преквалифицирай при нас обучение до леяр-механик. Това е възможно и тогава, когато си неквалифициран или си завършил обучение за друга професия. Тъй като това, което е от значение за нас, са мотивацията, чувството за отговорност и интерес към предизвикателствата. Как става това? Относно т.нар. частична квалификация.

Кратък профил
Това ще правиш след преквалификацията

Частичната квалификация се състои от 6 месечна преквалификация. След нея между другото произвеждаш предмети от лят метал, изготвяш форми или ги регулираш, подготвяш леенето и сплавите на метални вещества, стапяш и лееш метал и контролираш отливките.

Използвай своя шанс за разнообразна работа в солиден бранш и кандидатствай при нас.


Информационна брошура за леяр-механик (ЧК)
 • Годност за професията на леяр-механик (м/ж/р)
 • Компетентност в процеса на формоване (сфера на компетентност 1)
 • Присъединяване към леярната на Siempelkamp

Частична квалификация за леяр-механик* (ЧК 1) със сертификат

 • Сфера на компетентност: Процес на формоване
 • Акцент: Ръчно леене във форми

Специализирана теория от понеделник до петък, 8 до 15 ч., в следните области:

 • Модул 1: Техническа комуникация/материалознание
 • Модул 2: Леярна техника и процеси
 • Модул 3: Формовъчни материали, сърца
 • Модул 4: Ръчно леене във форми
 • Модул 5: Топилна техника
 • Модул 6: Управление на качеството, грешки при леене

Специализирана практика от понеделник до петък, съответстваща на областите на обучение (макс. 8 часа дневно):

 • Топене и поддържане в горещо състояние
 • Боравене с формовъчни материали
 • Прилагане на процеси на формоване
 • Закрепване, обезопасяване и транспортиране
 • Леене
 • Изваждане от формата и допълнителна обработка

6 месеца, вкл. производствена фаза на обучение

 • Готовност за работа на смени
 • основни познания по немски
 • пригодност за работа в леярна и на височина, проверена от специалист по трудова медицина

Център за обучение на Teutloff/леярна Siempelkamp
Siempelkampstraße 45
47803 Крефелд

възможно чрез агенция за работа, център по заетостта, Федерална доброволческа служба (BFD) или професионално сдружение


Още работни места в екипа на световните шампиони

Информирайте се за работата като помощник в производствотоНаучи повече за други кариерни възможности при нас

Твоето лице за контакт

Жан-Пол Баадер
Тел. 02151 92-4189
Jean-Paul.Baader@siempelkamp.com